IRC komutLarı ve IRC ile iLgiLi Herşey

Nickserv Komutları Nick şifreleme komutu : /ns register şifre emailadresi 

Nick düşürme komutu : /ns ghost nick şifre 

Nick droplama komutu : /ns drop şifre 

Nick şifresini değiştirme komutu : /ns set password yenişifre 

Nick maili değiştirme komutu : /ns set email yeniemailadresi 

Nick infosunu gizleme komutu : /ns set private on 

Nick infosunda maili gizlmeme komutu : /ns set hide emaiL on 

Nickin durumunu öğrenme komutu : /ns status nick 

Not : 0 : Bu kullanıcı hatta değil (offline) veya bu kayıtlı bir nick değil 

1 : Bu kullanıcı NickServ tarafından nick´in sahibi olarak tanınmamış 

2 : Bu kullanıcı erişim listesi ile tanınmış 

3 : Bu kullanıcı nick şifresi ile tanınmış 

Ajoin komutu : /ns ajoin add/del/list #kanal 

Servis dillerini gösterme komutu : /ns help set language 

Servis dilini değiştirme komutu : /ns set language numara 

Nickin 20 saniyede değişmesi komutu : /ns set kill quick on 

Nickin 1 dakikada değişmesi komutu : /ns set kill on 

Hangi kanallarda yetkili olduğunu görme komutu : /ns listchans 

Nick linkleme komutu : /ns link nick şifre 

Nicki linkden koparma komutu : /ns unlink nick 

Nick şifresini maile isteme komutu : /ns sendpass nick 

Nicke linklenen nickleri görme komutu : /ns listlinks 

Nickname already taken olan nicki girme komutu : /ns recover nick şifre 

Kullanılan nicki düşürme komutu : /ns release nick şifre 

Nickin 0 saniyede değişmesi komutu : /ns set kill immed 

Nick infosunda çıkış mesajını gizleme komutu : /ns set hide quit on 

Nick infosunda son girilen ipi gizleme komutu : /ns set hide usermask on 

Asıl nicki belirleme komutu : /ns set mainnick nick 

Services zamanını ayarlama komutu : /ns set timezone +hh:mm veya /ns set timezone eklenecekzaman 

Nick infosuna bilgi girme komutu : /ns set info bilgi 

 

Chanserv Komutları Kanal şifreleme komutu : /cs register #kanaladı şifre açıklama 

Clear komutları : /cs clear #kanaladı ops/bans/modes/voices/users 

Kanalın açıklamasını değiştirme komutu : /cs set #kanaladı desc mesaj 

Kanalın statu mesajını değiştirme komutu : /cs set #kanaladı entrymsg mesaj 

Founder değiştirme komutu : /cs set #kanaladı founder nick 

Successor ekleme komutu : /cs set #kanaladı successor nick 

Kanal droplama komutu : /cs drop #kanaladı 

Kanalın mlock ayarlarını yapma komutu : /cs set #kanaladı mlock +modeler-modeler 

Kanal infosunu gizleme komutu : /cs set #kanaladı private on 

Kanala kısıtlı giriş komutu : /cs set #kanaladı restricted on 

Opnotice komutu : /cs set #kanaladı opnotice on 

Yetkisiz op olamama komutu : /cs set #kanaladı secureops on 

Topic kilidini komutu : /cs set #kanaladı topiclock on 

Kanaldaki kendi banını kaldırma komutu : /cs unban #kanaladı 

Invite komutu : /cs invite #kanaladı & /invite nick #kanaladı 

Kanal şifresi değiştirme komutu : /cs set #kanaladı password yenişifre 

Chanserv ile topic atma komutu : /cs topic #kanaladı mesaj 

Kanal linkleme komutu : /chanserv set #kanaladı mlock +lL 1 #kanal 

Kanalda koruma verme komutu : /cs protect #kanaladı Nick 

Bütün Yetkileri silme komutu : /cs access #kanaladı del 1-999 

Kanal şifresini maile isteme komutu : /cs sendpass #kanaladı 

Kanalın mlock ayarlarını gizleme komutu : /cs set #kanaladı hide mlock on 

Ek Güvenlik komutu : /cs set #kanaladı secure on 

Kanal boş iken ilk girenin @ olması komutu : /cs set #kanaladı leaveops on 

Topic hatırlatma komutu : /cs set #kanaladı keeptopic on 

Kanalda bir nickin yetkisine bakma komutu : /cs status #kanaladı nick 

 

Akick Komutları 

*!*@* = 1. ( * ): nick | - ! - bundan sonra ki yıldız identd. | -@- bundan sonra ki yıldız host'u temsil ediyor. 

Yani nick'in bittiğini ! bu işaretten, identd'in bittiğini ise @ bu işaretten anlıyoruz. 

! : akick yazarken kesinlikle nickden sonra konulması gereken bir terimdir 

@ : Ident'den sonra gelen kısımdır. 

* : sıfir ve sonsuz hane Kapsar. 

? : harf yerine geçer. 

Akick ekleme komutu : /cs akick #kanaladı add nick!*@* sebep 

Akick silme komutu : /cs akick #kanaladı del nick!*@* 

Akick list komutu : /cs akick #kanaladı list 

Tüm akickleri silme komutu : /cs akick #kanaladı del 1-999 

Akick ayrıntılarını görme komutu : /cs akick #kanaladı view 

Akick sayısını öğrenme komutu : /cs akick #kanaladı count 

Akickli nickin başka bir nickle girip , akickdeki nicke döndüğünde kanaldan atma komutu : /cs akick #kanaladı enforce 

Nicki akick alma komutu : /cs akick #kanaladı add nick!*@* sebep 

Identi akick alma komutu : /cs akick #kanaladı add *!ident@* sebep 

Hostu akick alma komutu : /cs akick #kanaladı add *!*@host sebep 

Ipi akick alma komutu : /cs akick #kanaladı add *!*@ip sebep 

Nick + Ident akick komutu : /cs akick #Kanaladı add nick!ident@* sebep 

Nick + Ident + Host akick komutu : /cs akick #kanaladı add nick!ident@host sebep 

Ident + Host akick komutu : /cs akick #kanaladı *!Ident@Host* sebep 

 

Levels Komutları Levels ayarlarını listeleme komutu : /cs levels #kanaladı list 

Fonksiyonu seviyelendirme komutu : /cs levels #kanaladı set fonksiyonadı seviye 

Fonksiyonu iptal etme komutu : /cs levels #kanaladı dis fonksiyonadı 

Levelsleri ilk haline getirme komutu : /cs levels #kanaladı reset 

Extraban Komutları Kanalın ban listesini görme komutu : /mode #kanaladı +b 

Ban açma komutu : /mode #kanaL -b nick 

Whoisinde #kanaladı olanlar kanalına giremezler : /mode #kanaladı +b ~c:#kanaladı 

Kanalında nick değiştirmez komutu : /mode #kanaladı +b ~n:nick 

Fullnamesine göre kanala giremez komutu : /mode #kanaladı +b ~r:fullname 

Kanalda konuşamaz komutu : /mode #kanaladı +b ~q:nick 

Nicki kanalda koruma altına almak komutu : /mode #kanaladı +e nick 

+i den etkilenmez komutu : /mode #kanaladı +I nick 

Süreli ban atma komutu : /ban -usaniye #kanal nick 

Ban kick komutu : /ban -k #kanal nick sebep 

 

Memoserv Komutları Memo atma komutu : /ms send nick mesaj 

Memo okuma komutu : /ms read numara 

Memo silme komutu : /ms del numara 

Memoları listeleme komutu : /ms list 

Memo limiti koyma : /ms set limit limit 

Silinen memoyu geri getirme komutu : /ms undel (Fakat silinen memodan sonra , memo gelmemesi lazım) 

Gelen memoyu maile yollama komutu : /ms forward numara nick 

Memo servisini iptal etme komutu : /ms set nomemo on 

Memo saklama komutu : /ms save numara 

Memoların sadece maile gelme komutu : /ms set forward on 

Memolarım hem maile hem nicke gelme komutu : /ms set forward copy 

Memo ignore komutu : /ms ignore add nick 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !